Mail Google+ Picasa YouTube

Our Team

 

Executive Committee 2016-18

Gul Sanai

Hidayat Bhutto

Farhan Kaghzi

Rubina Shaikh

Lakhu Luhana

Saghir Shaikh

Umed Laghari

Asif Panhwar

Sattar Zangejo

Zubair Bhambhro

 

Officers 2016-18

Chairperson:  Dr. Rubina Shaikh
Senior Vice Chairperson: Umed Laghari
Vice Chairman: Zubair Bhambhro
Secretary General: Dr. Lakhu Luhano
Deputy Secretary General: Asif Panhwar
Finance Secretary: Dr. Hidayat Bhutto
Information Secretary: Farhan Kaghzi
Cultural Secretary: Gul Sanai

 

UK and Europe Chapter Organizing Committee

Hidayat Bhutto (Organizer)

Sikandar Khaskeli

A.D. Ansari

M. Baloch

USA Chapter Organizing Committee

Dr. Saghir Shaikh (Organizer)

Malik Dino Shaikh

A Rehman Kakepoto

Yaswant Mahraj

Canada Chapter Organizing Committee

Hajan Kalhoro (Organizer)

Siraj Makhdoom
Asif Panwhar

Sindh

Sattar Zangejo (Organizer)