Mail Google+ Picasa YouTube

Our Team

Executive Committee 2018-2020

Gul Sanai
Hidayat Bhutto

Imran Baloch

Hajan Kalhoro

Farhan Kaghzi

Rubina Shaikh

Lakhu Luhana

Saghir Shaikh

Umed Laghari

Zubair Bhambhro

Officers 2018-2020

Chairperson:  Dr. Rubina Shaikh
Senior Vice Chairperson: Umed Laghari
Vice Chairman: Zubair Bhambhro
Secretary General: Dr. Lakhu Luhano
Deputy Secretary General: Haresh Kumar
Finance Secretary: Dr. Hidayat Bhutto
Information Secretary: Farhan Kaghzi
Cultural Secretary: Gul Sanai

UK and Europe Chapter Organizing Committee

Hidayat Bhutto (Organizer)

Sikandar Khaskeli

A.D. Ansari

M. Baloch

Abdul Rauf Laghari

Moazam Mughul

Jabir Shar, Ahmed  

Hafeezan Wadhio

Syed Alam Shah

USA Chapter Organizing Committee

Dr. Saghir Shaikh (Organizer)

Malik Dino Shaikh
A Rehman Kakepoto

Mansor Samo

Yaswant Mahraj

Canada Chapter Organizing Committee

Hajan Kalhoro (Organizer)

Siraj Makhdoom

Asif Panwhar